Badanie poziomu satysfakcji mieszkańców

Monitoring

Ogólna ankieta ewaluacyjna.

Ankieta 2017

 

 

Roczne sprawozdania z realizacji LSR przekazane Samorządowi Województwa