Badanie poziomu satysfakcji mieszkańców

logasy

 

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU

„Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ IV”


W DNIU 31.01.2019 R. ROZPOCZYNAMY NABÓR FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH DLA OSÓB
ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu w dniu 21.01.2019r., w tym również aktualny Regulamin Rekrutacji oraz aktualny Formularz Kwalifikacyjny.
Przypominamy, że projekt skierowany jest do osób:
- w wieku pow. 30 lat
- niepracujących
- zamieszkałych na terenie powiatu: bartoszyckiego, lidzbarskiego lub kętrzyńskiego.
Dodatkowo spełniających przynajmniej jedno z kryteriów: kobieta, osoba niskowykwalifikowana(wykształcenie co najwyżej średnie),  osoba długotrwale bezrobotna, osoba pow. 50 r. życia, osoba z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji na stronie LGD "Warmiński Zakątek" http://warminskizakatek.com.pl/

 


archiwalne wersje dokumentów do pobrania:

 

Aktualne formularze zostaną udostępnione w dniu 31.01.2019 r.

 

 

logo wz