Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2015-12-06 Ostatnie konsultacje strategii
Ostatnie konsultacje strategii

We wtorek 22 grudnia o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kętrzyn przy ul. Tadeusza Kościuszki 2 w Kętrzynie odbędą się ostatnie konsultacje LSR. W trakcie spotkania zaprezentowana zostanie Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami. Swoje uwagi będzie można zgłaszać w trakcie spotkania lub zdalnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej i e-mail.

W zakładce "dokumenty do pobrania" zamieszczona została poprawiona wersja Projektu strategii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z uwagi na fakt, że dokument podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko mieszkańcy mają prawo zapoznania się z jego zapisami i wniesienia uwag. Uwagi można zgłaszać osobiście lub mailowo w formie papierowej do 28 grudnia 2015 r. do godz. 12.00. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd LGD.

Zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w spotkaniu.