Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2015-12-01 Projekt LSR
Projekt LSR

W zakładce "Dokumenty do pobrania" zamieszczony został projekt Lokalnej Strategii Rozwoju. Z uwagi na fakt, że dokument podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko mieszkańcy mają prawo zapoznania się z jego zapisami i wniesienia uwag. Uwagi można zgłaszać osobiście lub mailowo w formie papierowej do 28 grudnia 2015 r. do godz. 12.00. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd LGD.

Dziękujemy Wasz wkład w opracowanie LSR.