Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2015-10-02 Podsumowanie spotkań z mieszkańcami
Podsumowanie spotkań z mieszkańcami

Wraz z końcem września zakończyliśmy pierwszy etap konsultacji nowej strategii. Przeprowadzonych zostało 5 spotkań na terenie wszystkich gmin planowanych do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju. W październiku odbędzie się spotkanie grupy roboczej w skład, której wejdzie min. 10 wybranych przedstawicieli 3 sektorów i mieszkańców z obszaru 5 gmin.Zgodnie z przyjętym planem włączenia społecznośći grupa skupi się na dopracowaniu analizy SWOT i celów oraz ustali wskaźniki do LSR.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie ankiety zamieszczonej w zakładce "dokumenty do pobrania".