Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2015-09-24 Wsparcie przygotowawcze - umowa podpisana
Wsparcie przygotowawcze - umowa podpisana

Wczoraj podpisaliśmy umowę w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” PROW 2014-2020. Tego samego dnia 8 innych grup (które serdecznie pozdrawiamy) również podpisało swoje umowy więc możemy bezpiecznie kontynuować pracę nad Lokalną Strategie Rozwoju J

Pamiętajcie o konsultacjach!