Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2015-01-05 Koniec naboru wniosków w ramach wszystkich dzaiłań PROW na lata 2007-2013
Koniec naboru wniosków w ramach wszystkich dzaiłań PROW na lata 2007-2013

Uprzejmie informujemy, że okres programowania PROW 2007-2013 dobiega końca i nie planujemy ogłaszania kolejnych naborów wniosków w tej perspektywie finansowej. Obecnie skupiamy się na opracowaniu nowej Lokalnej Stretegii Rozwoju. Nie jesteśmy w stanie określić kiedy rozpoczniemy wdrażanie PROW 2014-2020 lecz nie nastąpi to wcześniej jak w drugiej połowie 2016 roku. W przypadku zainteresowania udziałem w pracach nad nową Strategią prosimy o kontakt z biurem LGD.