Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2014-10-30 Głosowanie internautów
Głosowanie internautów

W związku z sygnałami od osób głosujących na naszej stronie zostanie wprowadzony dodatkowy licznik zaliczający głosy potwierdzone. Nasza baza danych od samego początku zliczała głosy potwierdzone i niepotwierdzone więc osoby starające się oszukać system poprzez nie kliknięcie potwierdzenia w e-mailu będą zwiększać stan licznika głosów niepotwierdzonych, które nie będą miały znaczenia przy finalizacji 1 etapu konkursu.