Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2014-10-03 Geocaching na obszarze LGD Barcja
Geocaching na obszarze LGD Barcja

Szukamy pasjonatów obszaru, którzy byliby zainteresowani współpracą w określaniu lokalizacji skrytek do popularnej gry terenowej jaką jest Geocaching. Mamy zamiar zainstalować na naszym terenie ok. 100 skrytek w ramach projektu współpracy "Produkt lokalny skarbem Warmii, Mazur, Kujaw i Krajny. Dla tych co nie mieli do czynienia z grą info znajduje się na stronie http://www.geocaching.pl/
Gra nie jest zbyt popularna na naszym obszarze głównie z powodu małej ilości skrytek. W zainstalowanych skrzynkach znajdować się będą także materiały promujące produkty lokalne wraz ze wskazaniem miejsc, w  których dany produkt można nabyć. Dzięki temu turysta poza rozrywką związaną z "poszukiwaniem skarbów" będzie zachęcany do nabycia, spróbowania danych potraw/produktów. Poza tym zachęci to ludzi dotychczas omijających nasze piękne i ciekawe okolice do zboczenia z trasy. Na stronie http://www.geocaching.pl/map.php można wpisać nazwę miejscowości i zobaczyć gdzie znajdują się najbliższe skrytki. Powstały one całkiem niedawno, a większość z nich została już kilkukrotnie odwiedzona przez turystów. Poza promocją potraw i produktów chcielibyśmy aby skrzynki zostały zainstalowane w miejscach o unikalnym charakterze (historycznym, krajobrazowym, przyrodniczym). Dlatego też zapraszamy do współpracy osoby znające gminy: Barciany, Kętrzyn, Korsze, Reszel i Sępopol. Pierwsze spotkanie informacyjno-szkoleniowe odbędzie się 11 października br. w Księżycowym Dworku w Gierłoży.
Zgłoszenia na to spotkanie przyjmujemy w formie mailowej i telefonicznej do poniedziałku tj 6 października br. do godz. 15.00.
Jeśli znacie kogoś, kto mógłby nam pomóc w wyborze miejsc do instalacji skrzynek to również zapraszamy.