Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2014-08-08 Wyniku naboru 1/2014/Barcja
Wyniku naboru 1/2014/Barcja

Rada LGD dokonała wyboru operacji do realizacji w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Wszystkie złożone wnioski są zgodne z LSR. Wszystkie złożone wnioski są zgodne z LSR i zostały wybrane do realizacji.

Odnowa i rozwój wsi OiRW/1/2014/BARCJA

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw TiRM/1/2014/BARCJA