Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2014-08-05 Posiedzenie Rady LGD
Posiedzenie Rady LGD

W czwartek 7 sierpnia 2014r w siedzibie LGD o godz. 10.00 odbedzie się posiedzenie Rady LGD, która dokona wyboru operacji do realizacji w ramach ostatniego naboru wniosków.

 

 

 

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady LGD,
2. Wybór komisji skrutacyjnej,
3. Przedstawienie porządku posiedzenia Rady,
4.  Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy,
5.   Wybór operacji do realizacji,
6.   Wolne wnioski,
7.   Zamknięcie obrad