Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2014-07-07 Zmiana rozporządzenia "Wdrażanie LSR"
Zmiana rozporządzenia "Wdrażanie LSR"

Opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 5 czerwca 2014 r.

Treść rozporządzenia.