Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2014-06-23 Ostatni nabór wniosków!
Ostatni nabór wniosków!

Informujemy, że ostatni nabór wniosków rozpocznie się 18 lipca i zakończy 1 sierpnia 2014r. Nabór obejmować będzie działania:

- Odnowa i rozwój wsi limit dostępnych środków 196 908 zł

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw limit dostępnych środków 118 059 zł

Informacja o naborze wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się w zakładce Nabory wniosków.