Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2018-12-05 Wyniki naboru wniosków 5/2018
Wyniki naboru wniosków 5/2018

Rada LGD dokonała wyboru operacji do realizacja w ramach wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wyniki znajdują się w zakładce Nabory wniosków