Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2018-11-27 Posiedzenie Rady LGD
Posiedzenie Rady LGD

W związku z zakończeniem naboru ustalony został termin posiedzenia Rady LGD.

Posiedzenie odbędzie się 5 grudnia 2018 r. o godzinie 1000 w siedzibie LGD w Kętrzynie przy Placu Piłsudskiego 1 (Ratusz). 

 

 

Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady LGD,

2. Wybór komisji skrutacyjnej,

3. Przedstawienie porządku posiedzenia Rady,

4.  Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy,

5.   Wybór operacji do realizacji,

6.   Sprawy różne,

7.   Zamknięcie obrad