Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2018-09-25 Polsko-Węgiersko-Słowackie doświadczenia (...) - wyjazd studyjny
Polsko-Węgiersko-Słowackie doświadczenia (...) - wyjazd studyjny

Informujemy, że w partnerstwie z Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą, w ramach konkursu nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019, realizujemy operację pn.: „Polsko-Węgiersko-Słowackie doświadczenia w budowaniu partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny”.

 

Stowarzyszenie Lokalne Grupy Działania Warmii i Mazur reprezentowane jest przez przedstawiciela Lokalnej Grupy Działania "Barcja" jako członka związku stowarzyszeń.

 

wegry