Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2018-05-25 Nabór wniosków 2018!
Nabór wniosków 2018!

Informujemy, że od 11 do 25 czerwca można składać wnioski na 3 zakresy tematyczne:

 

Zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Limit dostępnych środków – 150 000,00 zł.
Możliwa jest realizacja wyłącznie operacji realizujących wskaźnik:
Liczba nowych, przebudowanych, wyremontowanych lub wyposażonych obiektów pełniących funkcję kulturalno-społeczną

Zakres tematyczny: Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Limit dostępnych środków – 60 000,00 zł.
Możliwa jest realizacja wyłącznie operacji realizujących wskaźnik:
Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR

Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej
Nabór dotyczy tylko operacji z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.
Limit dostępnych środków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej – 150 000,00 zł.