Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2018-04-06 Umowa na projekt współpracy podpisana
Umowa na projekt współpracy podpisana

W dniu 5 kwietnia 2018 roku w obecności Pana Gustawa Marka Brzezina Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego i Pani Sylwii Jaskulskiej Członka Zarządu Województwa została zawarta umowa o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa została zawarta pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim a czterema lokalnymi grupami działania (LGD):

- Lokalną Grupą Działania „Barcja” (województwo warmińsko – mazurskie),

- Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania (województwo warmińsko – mazurskie),

- Lokalną Grupą Działania „Trzy Doliny” (województwo kujawsko – pomorskie),

- Lokalną Grupą Działania Ziemia Łańcucka (województwo podkarpackie).

Operacja pn. Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych ma na celu rozwój obszaru i promocję produktów lokalnych z terenu objętego partnerstwem poprzez organizację wydarzeń promocyjnych i edukacyjnych oraz złożenie wniosków o wpis na listę produktów tradycyjnych. Wartość dofinansowania wynosi 238 028, 00 zł. Pomoc została przyznana na operację polegającą na realizacji projektu współpracy.