Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2018-03-23 Posiedzenie Rady LGD - opinia
Posiedzenie Rady LGD - opinia

W związku z koniecznością wydania opinii dotyczącej zmiany terminu rozliczenia operacji w ramach wniosku 13/5/LGD.B/2016 Przewodniczący Rady LGD zaplanował posiedzenie Rady LGD w dniu 27 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie LGD.

Posiedzenie dotyczy jedynie wydania przedmiotowej opinii.