Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2018-02-28 Wyniki naboru wniosków 1/2018/G
Wyniki naboru wniosków 1/2018/G

W związku z zakończeniem wyboru operacji w zakładce "Nabory wniosków" zamieszczamy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem, LSR i Programem oraz wybranych do udzielenia wsparcia. Aktualnie pracujemy nad projektem grantowym obejmującym wszystkie złożone do nas wnioski o powierzenie grantu.