Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2018-02-15 Posiedzenie Rady LGD - GRANTY
Posiedzenie Rady LGD - GRANTY

W związku z zakończeniem naboru na granty ustalony został termin posiedzenia Rady LGD.

Posiedzenie odbędzie się 22 lutego 2018 r. o godzinie 1700 w siedzibie LGD w Kętrzynie przy Placu Piłsudskiego 1 (Ratusz). 


 

Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady LGD,

2. Wybór komisji skrutacyjnej,

3. Przedstawienie porządku posiedzenia Rady,

4.  Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy,

5.   Wybór operacji do realizacji,

6.   Wolne wnioski,

7.   Zamknięcie obrad