Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2018-01-29 Szkolenie Rady LGD
Szkolenie Rady LGD

Informujemy, że w dniu 1 lutego 2018 r. o godzinie 16.00 w siedziebie LGD rozpoczenie się szkolenie dla członków Rady LGD z zakresu aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących pracy Rady LGD „Barcja”.

Zapraszamy wszystkich członków Rady LGD.