Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2017-09-13 Wyniki naboru wniosków 1-4/2017
Wyniki naboru wniosków 1-4/2017

W związku z zakończeniem wyboru operacji w zakładce "Nabory wniosków" zamieszczamy Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem, LSR i Programem oraz wybranych do udzielenia wsparcia. W dniu 14 września 2017 r. dokumenty zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego.