Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2017-07-10 Ostatnia szansa na szkolenie przed naborem wniosków
Ostatnia szansa na szkolenie przed naborem wniosków

Udało nam się zebrać grupę osób zainteresowanych kolejnym spotkaniem informacyjno-szkoleniowym.
Jeśli nie mieli Państwo możliwości uczestniczenia w poprzednim spotkaniu zapraszamy w czwartek 13 lipca do siedziby LGD Barcja w Kętrzynie przy Placu Piłsudskiego 1 o godz. 13.00.

Chęć udziału w spotkaniu należy zgłaszać mailowo lub telefonicznie do Biura LGD "Barcja". Z uwagi na ograniczenia lokalowe decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Szkolenie z zasad ubiegania się o przyznanie pomocy oraz sporządzania dokumentacji konkursowej w związku z planowanym naborem wniosków w następującym zakresie:
- Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
- Zachowanie dziedzictwa lokalnego
- Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczność lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
- Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej