Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2017-06-29 Rusza nabór wniosków
Rusza nabór wniosków

okalna Grupa Działania „Barcja” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać w terminie od 17 lipca 2017 r. do 10 sierpnia 2017 r. w godzinach od 900-1500. W dniu 11 sierpnia 2017 r. wnioski można składać tylko do godziny 1200. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.

Z uwagi na duże zainteresowanie najbliższym naborem na konsultacje indywidualne nad wnioskiem należy umawiać się wcześniej telefonicznie.