Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2017-06-21 Szkolenie z zasad ubiegania się o przyznanie pomocy oraz sporządzania dokumentacji konkursowej
Szkolenie z zasad ubiegania się o przyznanie pomocy oraz sporządzania dokumentacji konkursowej

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego obszaru na szkolenie z zasad ubiegania się o przyznanie pomocy, które odbędzie się 27 czerwca 2017 roku o godz 16.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Korszach przy ul. Wolności 5A. Poniżej zamieszczamy program spotkania:


Program szkolenia z zasad ubiegania się o przyznanie pomocy oraz sporządzania dokumentacji konkursowej w związku z planowanym naborem wniosków w następującym zakresie:
- Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
- Zachowanie dziedzictwa lokalnego
- Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczność lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
- Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej


16:30 – Powitanie uczestników spotkania i prezentacja ogólnych założeń Lokalnej Strategii  Rozwoju

16:45 – Przedstawienie zasad ubiegania się o przyznanie pomocy
            - Warunki uzyskania wsparcia
            - Podmioty uprawnione do składania wniosków
            - Zakres wsparcia
            - Poziomy dofinansowania
            - Omówienie dokumentacji konkursowej
            - Rodzaje wniosków
            - Kryteria wyboru operacji

17:45 – Ogólne wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

18:30 – Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy

19:00 – Zakończenie spotkania


Zgłoszenia przyjmujemy mailowo lub telefonicznie.

 

plakat

(29.06.2017 r. poniżej znajdują się zdjęcia ze szkolenia.)