Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2017-06-05 Walne Zebranie Członków
Walne Zebranie Członków

Na podstawie §18 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Barcja”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje w dniu 12 czerwca 2017 r. Walne Zebranie Członków LGD, które rozpocznie się o godz. 1645 w budynku Urzędu Gminy Kętrzyn przy ul. Tadeusza Kościuszki 2, sala nr 1.                   W przypadku braku quorum drugie spotkanie odbędzie się o godz. 1700. Wszystkie niezbędne załączniki są dostępne na stronie internetowej www.lgdbarcja.pl w zakładce dokumenty do pobrania.