Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2017-05-15 Dopracowanie harmonogramu ogłaszania naboru wniosków
Dopracowanie harmonogramu ogłaszania naboru wniosków

W związku z dużym udziałem jednostek samorządu terytorialnego w realziację naszej strategii w dniu 22 maja 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Korszach odbędzie się spotkanie robocze przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego mające na celu dopracowanie harmonogramu ogłaszana naborów i kryteriów wyboru operacji. Po tym spotkaniu Zarząd LGD podejmie decyzję o wysokości dostępnego limitu środków w najbliższym naborze wniosków, który planujemy ogłosić w lipcu.