Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2017-05-08 Publikacja nowych lokalnych kryteriów wyboru operacji
Publikacja nowych lokalnych kryteriów wyboru operacji

W związku z przeprowadzonymi konsultacjami publikujemy ostateczną wersję lokalnych kryteriów wyboru operacji. W spotkani, które miało miejsce 27 kwietnia 2017r udział wzięło 16 osób. Wszystkie osoby wypełniły ankiety na podstawie których powstało poniższe opracowanie.

 

Lokalne kryteria wyboru operacji