Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2017-04-28 Podsumowanie spotkania informacyjno-konsultacyjnego
Podsumowanie spotkania informacyjno-konsultacyjnego

W spotkaniu zorganizowanym w dniu 27 kwietnia 2017 r. wzięło udział 16 osób. W trakcie spotkania zostały przedstawione podstawowe informacje dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju, jej aktualny stan wdrażania i możliwości uzyskania wsparcia. Po raz pierwszy została także udostępniona propozycja nowych kryteriów wyboru operacji oraz przeprowadzona ankieta badająca opinię mieszkańców nt. zastosowanych rozwiązań.
Zebrane wyniki posłużą nam do dopracowania ostatecznej wersji kryteriów, które zostaną opublikowane po długim weekendzie. Następnie po 14 dniach zostaną przyjęte przez Zarząd LGD i będą obowiązywały do przyszłego naboru wniosków.

 

Prezentacja ze spotkania znajduje się tutaj (pobierz)

Ankieta (pobierz)