Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2017-02-21 Posiedzenie Rady LGD
Posiedzenie Rady LGD

W związku z wpłynięciem do Biura LGD pisma z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie uzupełnień dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do finansowania w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 zapraszam na posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 28 lutego (wtorek) o godz. 17:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Barcja” Plac Piłsudskiego 1.

Porządek posiedzenia:
1.      Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady LGD,
2.       Przedstawienie porządku posiedzenia Rady,
3.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady LGD „Barcja” nr I/1/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach konkursu nr 4/2016 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej
4.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady LGD „Barcja” nr I/6/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach konkursu nr 4/2016 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
5.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady LGD „Barcja” nr I/12/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach konkursu nr 4/2016 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej
6.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady LGD „Barcja” nr I/13/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach konkursu nr 4/2016 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
7.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady LGD „Barcja” nr I/14/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach konkursu nr 2/2016 w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego
8.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady LGD „Barcja” nr I/15/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach konkursu nr 2/2016 w zakresie zachowanie dziedzictwa lokalnego
9.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady LGD „Barcja” nr I/19/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach konkursu nr 1/2016 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
10.  Sprawy różne,          
11.   Zamknięcie obrad