Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2017-01-27 Wyniki naboru wniosków
Wyniki naboru wniosków

W związku z zakończeniem wyboru operacji w zakładce "Nabory wniosków" zamieszczamy Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem, LSR i Programem oraz wybranych do udzielenia wsparcia.