Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2017-01-02 Walne Zebranie Członków
Walne Zebranie Członków

Zapraszamy wszystkich członków Lokalnej Grupy Działania "Barcja" na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 16 stycznia 2017 r. o godz 16.45 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kętrzyn w Kętrzynie przy ul. Kościuszki 2. W przypadku braku quorum kolejne posiedzenie zaplanowane jest na godzinę 17.00.

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania,
3. Przedstawienie propozycji porządku obrad Walnego Zebrania, ewentualnych uwag i poprawek,
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia WZC  z dnia 16 czerwca 2016 r.,
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania,
6. Wybór Sekretarza,
7. Wybór Komisji uchwał i wniosków
8. Projekt uchwały w sprawie dokonanych zmian w planie finansowym na 2016 r.
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2017 rok,
10. Wybory uzupełniające do Zarządu
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany członka Zarządu LGD „Barcja”
12. Omówienie bieżących spraw LGD Barcja,
13. Sprawy różne,
14. Zamknięcie obrad.

Materiały znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania.