Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2016-09-26 Konsultacje kryteriów wyboru operacji
Konsultacje kryteriów wyboru operacji

W związku z koniecznościa dostosowania kryteriów wyboru operacji do nowych wytycznych zamieszczamy poniżej proponowane nowe kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ich ustanawiania. Wszystkie zmiany zostały zaznaczone kolorem żółtym. Swoje uwagi można zgłaszać mailowo na adres biura do 11.10.2016 r. do godz 15.00.

 

Propozycja nowych kryteriów wyboru operacji.