Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2016-09-14 Z pomysłem po dotację 2
Z pomysłem po dotację 2

Informujemy, że z dniem 19 września br. w naszym biurze uruchomiony zostanie punkt konsultacyjno-rekrutacyjny projektu „Z pomysłem po dotację II”. Projekt adresowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia: osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, które ukończyły 30 rok życia i są zainteresowane pozyskaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

- ponad 23 tys. zł bezzwrotnej dotacji na założenie firmy

- nie zwlekaj z decyzją i złóż dokumenty rekrutacyjne, procedura jest bardzo prosta a możliwości wydatkowania środków bardzo szerokie(np. samochód, towar, surowce, remont i wiele innych)

- dzięki projektowi „z pomysłem po dotacje ii” możesz stać się przedsiębiorcą i realizować własne pomysły

UWAGA: z oferty mogą skorzystać osoby w wieku powyżej 30 roku życia, niepracujące(nie muszą być zarejestrowane w pup), które założą działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

W ramach projektu oferujemy pakiet szkoleń przygotowujących do rzetelnego zaplanowania biznesu, warsztatów ułatwiających myślenie przedsiębiorcze, a docelowo przekazujemy bezzwrotne środki finansowe na otwarcie działalności gospodarczej. W trakcie jej prowadzenia przez rok masz do dyspozycji pakiet specjalistycznych usług doradczych, które pomogą Ci prowadzić firmę i rozwiążą napotkane problemy.

Kontakt:

Biuro Projektu w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1: Tel. 89 6160058, 575 507 616
Punkt Konsultacyjny w Kętrzynie: tel. 89 7510768, adres Plac Piłsudskiego 1
Email: zpomyslempodotacje@wp.pl
Strona www projektu: http://warminskizakatek.com.pl  (zakładka: Z pomysłem po dotacje II)
Link do strony projektu: http://warminskizakatek.com.pl/wz/z_pomyslem/index.php
Realizator projektu: LGD WARMIŃSKI ZAKĄTEK, ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto