Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2016-08-26 Nabór wniosków w LGD "Warmiński Zakątek"
Nabór wniosków w LGD "Warmiński Zakątek"

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" jako operator projektu prowadzi nabór formularzy kwalifikacyjnych (rekrutacyjnych) na rozpoczęcie działalności gospodarczej skierowany do mieszkańców powiatu bartoszyckiego, lidzbarskiego i kętrzyńskiego

Projekt „Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ II” adresowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia: osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, które ukończyły 30 rok życia i są zainteresowane pozyskaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

Uczestnikiem projektu może być osoba, która dodatkowo spełnia jedno z poniższych kryteriów:
- jest osobą powyżej 50 roku życia,
- jest kobietą,
- jest osobą niepełnosprawną,
- jest osobą długotrwale bezrobotną,
- jest osobą o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie).

(Uwaga: działalność może być zarejestrowana na terenie całego woj. warmińsko-mazurskiego)

Nabór formularzy kwalifikacyjnych do 09 września 2016 roku.

Formularze przyjmowane będą w:
Biurze Projektu w Lidzbarku Warmińskim
ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 575 507 616 lub 89 616 00 58
e-mail: zpomyslempodotacje@wp.pl
www.facebook.com/zpomyslempodotacje2 


oraz w Punktach konsultacyjno-rekrutacyjnych:

Punkt konsultacyjno – rekrutacyjny w Bartoszycach
ul. Grota Roweckiego 1, pokój nr 8, 11-200 Bartoszyce (budynek Starostwa Bartoszyce)
e-mail: zpomyslempodotacje@wp.pl
www.facebook.com/zpomyslempodotacje2 

Punkt konsultacyjno – rekrutacyjny w Kętrzynie
ul. Pocztowa 13, 11-400 Kętrzyn (budynek Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie)
e-mail: zpomyslempodotacje@wp.pl
www.facebook.com/zpomyslempodotacje2
 
Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie projektu i na stronie internetowej www.warminskizakatek.com.pl w zakładce "Z pomysłem po dotację II".