Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2016-05-24 Dostosowanie LSR na wniosek Urzędu Marszałkowskiego
Dostosowanie LSR na wniosek Urzędu Marszałkowskiego

W związku z koniecznośćią dostosowania Lokalnej Strategii Rozwoju udostępniamy Państwu formularz zgłaszania uwag do LSR. Jeśli uważają Państwo, że przy okazji zmian wynikających ze zmniejszenia kwoty pomocy należy wprowadzić dodatkowe modyfikacje prosimy o przesłanie wypełnionego dokumentu na nasz adres mailowy.

- Procedura aktualizacji LSR