Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2016-05-23 Podpisanie umowy ramowej 2016-2023
Podpisanie umowy ramowej 2016-2023

W piątek 20 maja 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisalismy umowę ramową na realizację naszej Strategii w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nowa umowa opiewa na kwotę nieco ponad 7 mln złotych a więc w tym rozdaniu będziemy mieć do dyspozycji większy budżet niż w latach ubiegłych.

Pierwszy nabór wniosków ogłosimy najprawdopodobniej już we wrześniu.