Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Barcja”
2016-04-29 LSR została wybrana do realizacji.
LSR została wybrana do realizacji.

Widać światełko w tunelu!
Nasza Strategia została wybrana do realizacji :)

Najprawdopodobniej w maju podpiszemy umowę z Urzędem Marszałkowskim.