Weź udział w konkursie na projekty realizowane w ramach PROW 2014-2020!

Monitoring

Ogólna ankieta ewaluacyjna.

Ankieta 2017

 

 

Roczne sprawozdania z realizacji LSR przekazane Samorządowi Województwa