Badanie poziomu satysfakcji mieszkańców

logasy

 

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU

„Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ IV”

INFORMUJEMY, ŻE W TERMINIE OD 28.02.2018 r.
PROWADZONY BĘDZIE NABÓR FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH
DLA OSÓB POWYŻEJ 30 LAT, POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA:
ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROJEKCIE I POZYSKANIEM ŚRODKÓW
NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(dotacja 25 395,00zł, wsparcie pomostowe - 1000zł x 12mcy)


Przypominamy, że projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie powiatu: bartoszyckiego, lidzbarskiego lub kętrzyńskiego.
Formularze przyjmowane będą w  Biurze Projektu w Lidzbarku Warmińskim oraz w Punktach konsultacyjno-rekrutacyjnych: w Bartoszycach i w Kętrzynie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Rekrutacji i Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości,
Poniżej zamieszczamy niezbędne dokumenty do złożenia na etapie rekrutacji.
telefon kontaktowy: 89-6160058 oraz 575507616

Więcej informacji na stronie LGD "Warmiński Zakątek" http://warminskizakatek.com.pl/


do pobrania:

 

 

 

 

logo wz